ZAMÓWIENIA

03.10.2023 Dostawy wody pitnej źródlanej w wymiennych butlach

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.153.2023

SWIZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego 

 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,142479,5f4148d0f8943c67a3de3f2c9084eeb0.html