ZAMÓWIENIA

27.09.2023 Utrzymanie zimowe (obiektów MPK SA w Krakowie)

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.159.2023

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępny pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania