ZAMÓWIENIA

26.09.2023 Dostawy obuwia oraz kurtek zimowych dla pracowników

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.150.2023

SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,141765,7c5cab0cfb0ecb15555908b93649f2e6.html