ZAMÓWIENIA

12.09.2023 Usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą prowadzenia portierni na potrzeby MPK SA w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.143.2023

 SIWZ z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,140215,69ffced83032519ca680dc3058b9ca26.html