ZAMÓWIENIA

12.09.2023 Utrzymanie zimowe

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.137.2023

 SIWZ wraz zdokumentacją dostępny jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania