ZAMÓWIENIA

17.08.2023 Działania informacyjno-promocyjne projektu pn.: „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości komunikacji zbiorowej w Krakowie - część III”

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.121.2023

 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169446

 

Wynik postępowania