ZAMÓWIENIA

16.08.2023 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej SIKA

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.135.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,137636,7b60a7d6049b5f54006f8d4b8bf81608.html