ZAMÓWIENIA

07.08.2023 Sukcesywne dostawy aparatury elektrycznej i części aparatury do wagonów tramwajowych typu 105Na

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.130.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,136862,18845d9fb71db5d8f7a9538fada392d3.html

Wynik postępowania