ZAMÓWIENIA

01.08.2023 Sukcesywne dostawy artykułów administracyjno-biurowych dla potrzeb MPK SA w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.134.2023

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na  Platformie Zakupowej Zamawiającego, pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania