ZAMÓWIENIA

12.06.2023 Ubezpieczenie interesów majątkowych MPK SA w Krakowie w zakresie ubezpieczenia mienia, floty komunikacyjnej oraz odpowiedzialności cywilnej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.85.2023

Informacje o zamówieniu i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,131256,03979ae842ed3a69758e1c30d183187e.html  ETAP 1 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,143123,05cb734d02ae857f51b7dd4549977749.html ETAP 2 składanie ofert

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu