ZAMÓWIENIA

30.05.2023 Dostawy artykułów BHP i PPOŻ niezbędnych do zabezpieczenie warunków pracy zgodnych z wymogami BPH

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.104.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,130136,fe67f7a8dfe66113f66a05df8ca74477.html