ZAMÓWIENIA

30.05.2023 Sukcesywne dostawy szyb i okien do autobusów Solaris

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: Lp.281.92.2023

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,130128,fa729c66b1be72363debbc3cbbf4df44.html