ZAMÓWIENIA

24.05.2023 Świadczenie usług w zakresie bieżącej naprawy wiat przystankowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.99.2023

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,129375,8d28dacdc3d7d2e1afe4a9fa445ef6b7.html

Wynik postępowania