ZAMÓWIENIA

15.05.2023 Sukcesywny zakup baterii tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.86.2023

 SIWZ wraz z załączniami dostępny jest na platformie zamawiającego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,128252,729b05a43b36330ad8c0d7d5216247c0.html