ZAMÓWIENIA

09.05.2023 Sukcesywne dostawy lusterek i innych części tramwajowych produkcji Larisa

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.88.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny na platformie Zamawijącego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,127589,d1a976668ac68bef48bf214e12b108d6.html