ZAMÓWIENIA

09.05.2023 Świadczenie usług w zakresie bieżącej naprawy wiat przystankowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.83.2023

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,127582,6403900e50926ad7ee1c2302a1c84285.html