ZAMÓWIENIA

13.04.2023 Dostawy rękawic ochronnych i roboczych oraz innych artykułów BHP i PPOŻ niezbędnych do zabezpieczenie warunków pracy zgodnych z wymogami BPH

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.68.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,124815,8b3bd1dce736f742628ac86c512953ae.html