ZAMÓWIENIA

12.04.2023 Sukcesywne dostawy części zamiennych do silników trakcyjnych WD-785 i przetwornic PTA-44/3 wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.77.2023

 SIWZ wraz z załącznikami dostepny jest na platformie Zamawiajacego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,124725,12a668c9b2cd45ed4574054750709615.html