ZAMÓWIENIA

11.04.2023 Sukcesywne dostawy wysokiej czystości 32,5% wodnego roztworu mocznika stosowanego jako reduktor w procesie selektywnej redukcji katalitycznej dla MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.58.2023

 SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,124515,4a4bea40dea96c1b7ffe1aee1168d8ca.html