ZAMÓWIENIA

29.03.2023 Sukcesywne dostawy akumulatorów stosowanych w taborze autobusowym, tramwajowym oraz w pojazdach obsługi zaplecza

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.55.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jeste na stronie Zamawiajacego 

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,123100,b314faf0e3592baf58215617e297d68e.html