ZAMÓWIENIA

15.03.2023 Sukcesywne dostawy śrub i nakrętek do montażu pierścieni V60 D410 wykonanych z kauczuku syntetycznego do wagonów tramwajowych NGT6,NGT8,2014N

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.44.2023

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,121525,1d0d19d2d7d31ccf3747614aec7273c8.html