ZAMÓWIENIA

15.03.2023 Sukcesywne dostawy nakładek węglowych (ślizgów) do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.37.2023

 SIWZ wraz z załącznikami dostepny jest jest na platformie Zamawiajacego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,121512,02eb4f0c90f97038f151373c9abf6021.html