ZAMÓWIENIA

22.02.2023 Sukcesywne dostawy części zamiennych do silników trakcyjnych WD-785 i przetwornic PTA-44/3 wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.34.2023

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiajacego:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,119102,555a4dc6d9f2c23f018f630ae02bd3c4.html