ZAMÓWIENIA

21.02.2023 Dostawy umundurowania dla prowadzących oraz płaszczy przeciwdeszczowych dla inspektorów ruchu

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: lp.281.25.2023

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie Zamawiajacego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,118978,34ffad4776facfcfca806ea92920ea76.html