ZAMÓWIENIA

21.02.2023 SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI PRODUCENTÓW AURORA, BODE/RAWAG, CAPTRON, PRO-COM, TRUCKLINE DO AUTOBUSÓW

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.21.2023

 SIWZ wraz z dokumentacją dostępny na Platformie Zakupowej zamawiającego, pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania