ZAMÓWIENIA

20.02.2023 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.6.2023

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,118749,3c47a596c8eec9c211dadec02b1f0f01.html