ZAMÓWIENIA

16.02.2023 Sukcesywne dostawy obręczy nieobrobionych mechanicznie do kół tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.24.2023

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,118429,77aea29ef4b54d9099634379ed790f25.html