ZAMÓWIENIA

15.02.2023 Sukcesywne dostawy części producenta Knorr-Bremse do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.26.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,118297,8a3839705a0955fad739177a19f3c8bb.html