ZAMÓWIENIA

14.02.2023 SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI MECHANICZNYCH DO WAGONÓW TRAMWAJOWYCH

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.29.2023

 SIWZ wraz z dokumentacją dostępny na Platformie Zakupowej zamawiającego, pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania