ZAMÓWIENIA

08.02.2023 Sukcesywne dostawy części producenta Bosch do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.22.2023

 SIWZ wraz z załacznikami dostepne są na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,117405,343c761061bdbc82b2c1482f802ba900.html

Wynik postępowania