ZAMÓWIENIA

18.01.2023 Sukcesywne dostawy elementów zabudowy tramwajowej, elementów z laminatu i tworzyw sztucznych do modernizacji 3 wagonów GT8S

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.223.2022

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,115118,5397c5ef33e94766ca6a978a53256e21.html