ZAMÓWIENIA

17.01.2023 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem reklam na i w pojazdach MPK S.A. w Krakowie.”

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.208.2022

SWZ wraz z dokumentacją dostępny na Platformie Zakupowej zamawiającego pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)