ZAMÓWIENIA

11.01.2023 Sukcesywne dostawy naklejek i piktogramów do oznakowania taboru i infrastruktury komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.229.2022

  SIWZ wraz z dokumentacją dostępne są na Platformie Zakupowej zamawiającego pod linkiem:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,114441,bf59aaafb2d7eef459b48b5a0d49fac4.html