ZAMÓWIENIA

11.01.2023 Drobne prace naprawcze, budowlane i konserwacyjne w budynku administracyjnym Brożka 3, punktach sprzedaży biletów, punktach socjalnych, dworcach autobusowych na terenie Krakowa oraz w bud Wawrzyńca 13

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.215.2022

 SIWZ wraz z dokumentacją dostępne są na Platformie Zakupowej zamawiającego pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania