ZAMÓWIENIA

14.12.2022 „Sukcesywne dostawy części producenta firmy CUMMINS do autobusów”

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.213.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostepne są na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,112168,52c7565363b4ef43f2615bcd336c83a2.html

Wynik postępowania