ZAMÓWIENIA

03.01.2023 Dostawa opończy tramwajowych produkcji HUBNER do modernizowanych wagonów GT8S

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.2022.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostepne są na platformie zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,113873,5030c7cd6f5591f1504fc188c125ee5c.html