ZAMÓWIENIA

03.01.2023 Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych z metali kolorowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.218.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostepne sa na platformie zakupowej

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,113867,f5b55ce43aa86c97a8fbfaa9afe9fe95.html