ZAMÓWIENIA

03.01.2023 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej Henkel-Loctite

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.216.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,113866,f123fc9e1214ab6fa17ad6e57210183d.html