ZAMÓWIENIA

23.12.2022 Wykonywanie napraw awaryjnych i remontów sieci, instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego i gazowego we wszystkich obiektach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.210.2022

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,113182,90016a3f0cee202f9eec871e692b894b.html