ZAMÓWIENIA

19.12.2022 Leasing 4 sztuk autobusów komunikacji miejskiej typu mini

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.212.2022

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,112555,7e080c843944c896c0c7dc799fbe65cf.html