ZAMÓWIENIA

15.12.2022 Sukcesywne dostawy papieru termicznego z nadrukiem do automatów biletowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.206.2022

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,112214,4cb7bda4a2e19185170fbc10bc79974d.html