ZAMÓWIENIA

02.12.2022 „SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI DO OBSŁUGI I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW.”

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.201.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: Podgląd zapytania (logintrade.net)

Wynik postępowania