ZAMÓWIENIA

29.11.2022 Sukcesywne dostawy wyrobów gumowych i metalowo – gumowych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: Lp.281.196.2022

 SIWZ z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,109811,79491dfa5a504e7c94e876472d19196e.html