ZAMÓWIENIA

22.11.2022 Dostawa jednego samochodu dostawczego typu furgon

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.204.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,108762,9fda17cadd97a91b294831b496bcb3d0.html