ZAMÓWIENIA

22.11.2022 „Najem drukarek korporacyjnych wraz z systemem umożliwiającym wydruk z każdej drukarki podpiętej do tego systemu”

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.181.2022

SIWZ wraz z dokuemntacją dostępny na Platformie Zakupowej Zamawiającegopod linkiem:  Podgląd zapytania (logintrade.net)