ZAMÓWIENIA

18.10.2022 Dostawy kurtek zimowych i obuwia

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: lp.281.183.2022

SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,104228,940e13ced94692c4d1fdd9fb3e64eefb.html