ZAMÓWIENIA

11.10.2022 Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej nadwozia dla zabytkowego wagonu typu SN1 nr 59.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.156.2022

 SWZ wraz z załacznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,103246,1ae8c81b9be573edbd744210bc45d744.html