ZAMÓWIENIA

11.10.2022 Sukcesywne dostawy narzędzi ślusarskich oraz materiałów ściernych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.178.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,103235,99e05f5b13f6e819d0d46b959e69ec55.html