ZAMÓWIENIA

05.10.2022 Zimowe utrzymanie obiektów MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.177.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,102459,de5a18ca4032aa852a4f6871a7f15ea9.html