ZAMÓWIENIA

05.10.2022 Dostawa i montaż kamer do monitoringu wizyjnego w obiektach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.172.2022

 SIWZ wraz załącznikami dostepne jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,102448,8524f1b5598e7ce2792ed5d58aad123a.html